webinar register page

Digitalt seminarium 8 september 15.00-16.15: Tre perspektiv på adhd – vad säger forskningen inom området adhd och skola?
Välkommen till ett digitalt seminarium där vi lanserar tre forskningsskrifter kring adhd. Specialpedagogiska skolmyndigheten har i samarbete med forskare tagit fram tre skrifter som beskriver olika forskningsperspektiv inom adhd. Skrifterna kompletterar varandra och vår förhoppning är att de ska skapa förståelse för hur man på skolor kan ge rätt stödinsatser till elever med adhd. Målgrupperna för skrifterna är framför allt rektorer, lärare och specialpedagoger.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Åsa Rosander Greholt.