webinar register page

Digitalt lunchseminarium 16 april 2021: Kommer fler elever att nå kunskapskraven i skolan?
Specialpedagogiska skolmyndigheten hälsar välkommen till ett digitalt lunchseminarium fredagen den 16 april klockan 12.00-13.00. Utredaren Tommy Lagergren presenterar då förslagen i den statliga utredningen Bättre möjligheter att nå kunskapskraven SOU 2021:11. Den lyfter flera förslag på åtgärder för att stärka skolors elevhälsoarbete och kommenteras i ett panelsamtal av rektorer och elevrepresentant. Värd och moderator för seminariet är Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register