webinar register page

Hur fungerar skolan för elever i behov av stöd under pandemin?
Vi har sammanställt en lägesbild för att synliggöra situationen för barn, elever och vuxenstuderande i behov av stöd. Mot bakgrund av den samlade bilden diskuterar vi med inbjudna talare och deltagare i webbinariet:
• Klarar skolorna av att ge stöd och anpassningar till de elever som behöver det under pandemin?
• Vad behöver lärare, skolledningar och elevhälsa för att klara av sina uppdrag?
• Hur kan elever i behov av stöd och deras vårdnadshavare vara trygga i att eleverna får det de behöver från en skola som har större utmaningar än vanligt?

MEDVERKANDE
Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Anna Ekström, utbildningsminister.
Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund.
Helén Ängmo, generaldirektör, Statens skolinspektion.
Jacob Clarin, vice ordförande, Sveriges Elevkårer.
Anki Sandberg, förbundsordförande, Riksförbundet Attention.
Helene Fägerblad, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Åsa Rosander Greholt.